Kunstzinnige Therapie


Hoe zou het zijn in een wereld te leven die bestaat uit zwart en wit? Of hoe zou het zijn in een wereld waar alleen recht bestaat en we rond niet kennen?

Kleur en vorm zijn twee specifieke kenmerken waar in de kunstzinnige therapie mee gewerkt wordt.

In de therapie wordt veel aandacht besteed aan kleurbeleving, wat gebeurd er met je als er met groen gewerkt wordt of juist rood. Wat maakt deze kleur bij je los? Of welke vorm spreekt het meeste aan.

Het werken met kleuren en vormen heeft een directe werking op je vitaliteit, je gesteldheid, je emoties en je psychisch functioneren.

Kunstzinnige therapie is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, een zienswijze die de mens als geheel ziet, van lichamelijke, psychische en individueel-biografische aspecten. Wanneer één van deze gebieden uit balans is heeft dat effect op de andere gebieden.

Vanuit het kunstzinnig werk wordt een probleem zichtbaar voor de therapeut, maar vaak ook voor de cliënt. Kunstzinnige therapie richt zich erop de gebieden weer in balans te brengen door positieve ervaringen met kunstzinnige middelen te creëren. De therapeut zet bewust kwaliteiten van beeldende middelen in, zoals, kleur, lijn en vorm. De oefeningen worden uitgekozen gericht op de problematiek en op het individu.

Met kunstzinnige therapie kan een genezingsproces worden ondersteund of inzicht gegeven worden in vraagstukken van een cliënt.

Omdat er binnen de kunstzinnige therapie de nadruk ligt op non-verbaal werken is het een fijne manier van werken voor mensen, die zich verbaal niet goed kunnen uitten of als er blokkades bevinden, deze blokkades te verminderen. Mensen kunnen hun verhaal op een beeldende manier verwerken.

Met verschillende vragen kan men terecht bij kunstzinnige therapie, zoals geestelijke of lichamelijke problemen en ontwikkelingsvragen.

Er kunnen ook begeleidingsvragen worden neergelegd bij een kunstzinnig therapeut door gezonde mensen. Hierbij valt te denken aan loopbaanontwikkelings-vragen of het voorkomen van problemen die werk gerelateerd zijn.

Kunstzinnige therapie kan ingezet worden bij kinderen, volwassenen en ouderen, zowel in groepsverband als individuele therapie.

Binnen de kunstzinnige therapie kennen wij twee stromingen, de expressieve weg en de impressieve weg. Bij het expressief werken volgt de therapeut de cliënt, hierbij kiest de cliënt wat hij gaat doen en is de therapeut ondersteunend.. Bij de impressieve weg wordt er meer gewerkt naar verinnerlijking, door het aanreiken van kunstzinnige oefeningen met helende beelden.