TOP-training

(Together On Power Training)

De TOP-training is een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining in groepsverband voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar. De training bestaat uit 11 sessies met minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Het centrale thema binnen de training is verbinding: Verbinding aangaan met jezelf, het kunstzinnig werk en met de ander.

De TOP-training is gebaseerd op oefeningen vanuit de kunstzinnige therapie en er wordt gewerkt met thema’s uit de Hechtingspiramide (Truus Bakker, 1985). Deze thema’s zijn basisveiligheid, toevertrouwen, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en creativiteit. In de piramide zit een duidelijke opbouw: door stap voor stap aan de verschillende thema’s te werken, wordt een basis gelegd om de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten.

Doelen van de TOP-training

De TOP-training heeft als doel meer aandacht te geven aan de verbinding tussen de psychische functies van het denken (cognitie), het voelen (emoties) en het willen (handelen). Andere sociale vaardigheidstrainingen hebben vaak met name hun uitgangspunt in de cognitieve gedragstherapie. Kunstzinnige oefeningen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan sociale vaardigheidstrainingen omdat deze oefeningen de mens als een geheel aanspreken.

Het kunstzinnig werken is een waardevolle manier van werken aan jezelf waarin de deelnemers zich kunnen uitdrukken en waar ze plezier aan beleven.

Daarnaast kan de TOP-training ook helpen om de beeldvorming over een deelnemer te verduidelijken. Door observatie van de jongere en het waarnemen van kunstzinnig werk op een fenomenologische wijze ontstaat een totaalbeeld waaruit de ontwikkelingsvragen van een deelnemer naar voren kunnen komen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om de deelnemer meer gericht te begeleiden en tegemoet te treden in zijn hulpvraag.

Doelgroep

De TOP-training is geschikt voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). De training richt zich vooral op jongeren die moeite hebben met sociale vaardigheden. Men kan hierbij denken aan faalangst, sociale angst of agressieve uitingen. De grens wordt getrokken bij indicaties als Oppositional Defiant Disorder (ODD), stoornissen uit het autismespectrum, (ernstig) getraumatiseerde jongeren en milieudefecten.

Het is mogelijk om de training aan te passen aan andere doelgroepen, bijvoorbeeld jongere deelnemers of jongeren met specifieke problemen. Neem voor vragen en meer informatie contact op met Mijke Schroevers-Jansen.

Achtergrond

De TOP-training is ontwikkeld door Eveline Blaauboer, Esther van Egmond en Mijke Jansen in het kader van het afstudeeronderzoek van de opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden. De TOP-training is in de praktijk getest onder jongeren in de onderbouw (eerste- en tweedeklassers) van het VMBO en het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Met de scriptie en de ontwikkeling van de TOP-training is een oorkonde behaald: de Hogeschool Leiden Scriptie Prijs 2008.