Skip links

Beeldende therapie

Beeldende therapie

Hoe zou het zijn in een wereld te leven die bestaat uit zwart en wit? Of hoe zou het zijn in een wereld waar alleen recht bestaat en we rond niet kennen?

Kleur en vorm zijn twee specifieke kenmerken waar in de beeldende therapie mee gewerkt wordt.

Het werken met kleuren en vormen heeft een directe werking op je vitaliteit, je gesteldheid, je emoties en je psychisch functioneren.

Vanuit het kunstzinnig werk wordt een probleem zichtbaar voor de therapeut, maar vaak ook voor de cliënt. Beeldende therapie richt zich erop de gebieden weer in balans te brengen door positieve ervaringen met kunstzinnige middelen te creëren. De therapeut zet bewust kwaliteiten van beeldende middelen in, zoals, kleur, lijn en vorm. De oefeningen worden uitgekozen gericht op de problematiek en op het individu. Met beeldende therapie kan een genezingsproces worden ondersteund of inzicht gegeven worden in vraagstukken van een cliënt.

Omdat er binnen de beeldende therapie de nadruk ligt op non-verbaal werken is het een fijne manier van werken voor mensen, die zich verbaal niet goed kunnen uitten of als er blokkades bevinden, deze blokkades te verminderen. Mensen kunnen hun verhaal op een beeldende manier verwerken.

Met verschillende vragen kan men terecht bij kunstzinnige therapie, zoals psychische of lichamelijke problemen en ontwikkelingsvragen.